ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATS

www.blacknwhite.nu

Gäller från och med 26/7-2018

Välkommen till hemsidan för Black & White (hädanefter “Webbplatsen”) vilket bland annat inkluderar, men inte begränsas till, vår webbshop (hädanefter “Shopen”).
Läs noggrant igenom dessa Användarvillkor som gäller för användningen av denna Webbplats (hädanefter “Användarvillkoren”). Genom att använda denna Webbplats godkänner du dessa Användarvillkor utan förbehåll.
Webbadress: www.blacknwhite.nu
Utgivare: Landskrona BoIS Supporterklubb Black & White, org. nr 844001-0034, Silvergården 2C, 261 43 LANDSKRONA, på vägnar av sitt varumärke Black & White (hädanefter “Utgivaren”, “Vi”, “Vårt” eller “Oss”).

TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN
Du får fritt använda webbplatsen utan att behöva logga in eller skapa ett konto.

Åtkomst till Webbplatsen och/eller vissa delar av Webbplatsen, kan kräva en inloggning. Om så är fallet måste du se till att sådana koder hålls hemliga. Du kan naturligtvis ändra dem när som helst. Antalet försök att komma åt Webbplatsen och/eller vissa delar Webbplatsen kan vara begränsade för att förhindra att lösenord används på ett otillåtet sätt. Var vänlig och informera Oss om du upptäcker någon otillåten användning. Om du bryter mot reglerna i dessa Användarvillkor förbehåller Vi oss rätten att se till att du inte längre får tillgång till Webbplatsen.

Extra avgifter för åtkomst till, och användning av, Internet förblir på din bekostnad.

 

IMMATERIELL EGENDOM

Immateriella rättigheter
Webbplatsen och alla delar av innehållet på Webbplatsen (t.ex. bilder, texter, videor etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation av Webbplatsen (helt eller delvis), på vilket som helst media, för annat syfte, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften, måste godkännas.

Vi kan göra innehåll tillgängligt för dig på den här Webbplatsen som du har rätt att ladda ner (hädanefter “Nedladdningsbart innehåll”). Vi beviljar dig, för din personliga och privata användning, och under skyddsperioden för immateriella rättigheter, enligt definitionen i svenska och utländska lagar och internationella fördrag, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda det Nedladdningsbara innehållet gratis. All reproduktion, representation, modifiering eller spridning av Webbplatsen är förbjuden. Genom att ladda ner eller använda sådant Nedladdningsbart innehåll samtycker du till att använda det i enlighet med dessa Användarvillkor.

Om Vi gör en Webbplats tillgänglig för dig som gör det möjligt för dig att redigera en bild bekräftar och godkänner du att en sådan Webbplats endast är för eget bruk i enlighet med dess avsedda syfte. Du har inte rätt att använda denna Webbplats på ett sätt som kan skada någon tredje parts rykte, anseende eller rättigheter på så sätt som beskrivs nedan.

Användarinnehåll
På den här Webbplatsen kan vi ha en dedikerad plats för användarinnehåll som text, foton, videoklipp, åsikter etc. (hädanefter “Användarinnehåll”).

Genom att publicera Användarinnehåll via webbplatsen ger du Oss härmed en royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv världsomspännande licens för att reproducera, visa, använda, kopiera, modifiera, anpassa, redigera, distribuera, översätta, skapa derivatverk från, införliva i andra verk distribuera sådant Användarinnehåll (helt eller delvis).

Detta godkännande ger oss möjlighet att anpassa ditt Innehåll som initialt är fast och/eller göra förtydligande när det gäller Användarinnehåll som vi anser vara lämpligt, förutsatt att Användarinnehållet inte ändrar din bild eller dina ord.

Vidare kan Användarinnehållet komma tillsammans med anonymiserad information som din stad, land eller ålder och/eller, om du uttryckligen har godkänt det, information som gör det möjligt att identifiera ditt namn, t.ex. ditt förnamn eller ditt alias.

Sådant Användarinnehåll som du kan publicera på denna Webbplats väljs av dig och det sker på ditt eget ansvar. Vi vill dock påminna dig om att Användarinnehållet inte får strida mot gällande lagstiftning, accepterade moraliska normer eller de principer som anges här. Här förbehåller Vi oss rätten att när som helst ta bort sådant Användarinnehåll som inte följer dessa Användarvillkor, inklusive Uppförandekoden.

Dessutom, om du har tillgång till Användarinnehåll som skapats av en annan användare, måste du respektera nämnda användares rättigheter och du får inte reproducera eller sprida sådant Innehåll som publicerats via andra media utan den berörda användarens samtycke.

 

UPPFÖRANDEKOD
Vi har tolerans och respekt för andra.

Om du använder denna Webbplats får du inte:

Förmedla rasistiska, våldsamma, främlingsfientliga, skadliga, oförskämda, obscena eller olagliga kommentarer.
Sprida innehåll som kan vara skadligt, ärekränkande, otillåtet, skadligt eller kränkande när det gäller integritets- eller reklamrättigheter, framkalla våld, ras eller etnisk hat eller som anses vara grov oanständigt eller en uppmuntran att begå någon typ av brott.
Använda webbplatsen för politisk, propaganda eller värvning
Använda Webbplatsen på annat sätt än dess syfte
Sprida någon form av information som direkt eller indirekt identifierar någon person utan dennes föregående och uttryckliga samtycke, till exempel dennes efternamn, postadress, e-postadress eller telefonnummer
Sprida information eller innehåll som kan vara stötande eller störande för de yngsta
Skrämma eller trakassera andra
Begå lagbrott, inklusive göra något som kan strida mot någons rättigheter till programvara, varumärken, fotografier, bilder, texter, videor etc.
Sprida innehåll (inklusive fotografier och videor) som visar minderåriga.
Om du upptäcker något sådant Användarinnehåll som kan utgöra brott mot mänskligheten eller en uppmaning till rashat och/eller våld eller relatera till barnpornografi, måste du omedelbart underrätta Oss och specificera det datum då du upptäckte innehållet, din identitet, webbadressen, beskrivningen av det aktuella innehållet och användar-ID för den som är ansvarig för innehållet. Om du anser att något Användarinnehåll strider mot reglerna ovan, mot dina rättigheter eller tredjeparts rättigheter (t.ex. överträdelser, förolämpningar, brott mot sekretess), kan du också meddela Oss. Underrättelsen skall innehålla:

datum för underrättelse
efternamn, förnamn och adress om avsändaren är en individ
adressatens namn och adress eller, om det rör sig om en juridisk person, företagets namn och säte
en beskrivning av innehållet och var informationen finns (t.ex. en webblänk till det aktuella innehållet)
skälen till varför sådant innehåll bör tas bort, inklusive en motivering samt, om möjligt, vilka lagbestämmelser som är aktuella.
en kopia av meddelanden som skickats till författaren eller utgivaren av den aktuella informationen eller vad som gjorts för att begära att det ska avbrytas, avlägsnas eller ändras eller dokumentation som visar att författaren eller utgivaren inte kunde nås.
Ingen hänsyn kommer att tas till eventuellt ofullständiga meddelanden.

 

SHOPEN

Priser och betalning
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Privat Policy
“När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”

Leveranser
Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Ej uthämtade paket
Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

Returer
Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

 

INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN

Allmänna villkor
Vi påminner om att felaktigheter och försummelser kan förekomma i den information som finns tillgänglig på denna Webbplats, särskilt på grund av tredje part. Vi kommer att ta bort felaktigheter eller att komplettera sådan information på Webbplatsen så snart som möjligt.

Hypertextlänkar
Hypertextlänkarna som finns på Webbplatsen kan leda dig till webbplatser hos tredje part och innehållet på dessa webbplatser har vi ingen kontroll över. Det innebär att om det finns sådana hypertextlänkar på Webbplatsen så är det endast för att ge dig en bättre användarupplevelse på Internet och det är ditt ansvar och val att besöka sådana webbplatser hos tredje part.

 

PERSONIFICATION
Vi kan komma att samla in dina personuppgifter och då i synnerhet när du: (i) prenumererar på en tjänst, (ii) laddar ner Nedladdningsbart innehåll, (iii) loggar in, (iv) handlar i Shopen, (v) anmäler dig till ett spel eller en tävling, (vi) skickar oss ett e-postmeddelande eller (vii) svarar på en undersökning eller en studie.

//Om vi samlar in dina personuppgifter genom Webbplatsen, hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i Integregritetsmeddelandet som du finner här.

//Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns även i vår integritetspolicy som du finner här.

 

COOKIES
Cookies är små filer som sparas på din enhet medan du surfar på Webbplatsen (t.ex. sidorna som du besökte, när du besökte dessa sidor etc.) och de här filerna kan läsas när du besöker samma Webbplats nästa gång (hädanefter “Cookies”).

//Mer information finns i vår lista över cookies som du finner här.

 

ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN OCH AV ANVÄNDARVILLKOR
Vi kan även ändra innehållet och informationen på Webbplatsen samt dessa Användarvillkor, t.ex. för att följa ny lagstiftning och/eller bestämmelser och/eller för att förbättra Webbplatsen.

Du kommer att få information om dessa ändringar via Webbplatsen innan de gäller under dessa Användarvillkor. Om inte ändringen kräver ditt uttryckliga godkännande, anses din fortsatta användning av Webbplatsen vara ett godkännande av de nya Användarvillkoren.

 

ERKÄNNANDE
Webbplatsen utvecklades för Utgivaren av Backman IT, it@backman.nu.

 

FRISKRIVNING
Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att det alltid går att få åtkomst till Webbplatsen och/eller Nedladdningsbart innehåll. Vi kan dock inte garantera att det alltid går att få åtkomst till Webbplatsen. Det kan vara så det inte går att få åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen, t.ex. vid tekniskt underhåll.

Det är också så att Internet-, IT- eller telekommunikationsnätverk inte alltid är felfria och att avbrott och fel kan uppstå. Vi kan därför inte ge någon garanti i detta avseende och skall därför inte hållas ansvariga för skador som är relaterade till användningen av Internet-, IT- eller telekommunikationsnätverk, inklusive, utan begränsning:

Dålig överföring och/eller mottagning av data och/eller information via Internet
Alla externa intrång eller datavirus
Fel på mottagningsutrustning eller kommunikationsnät och
Eventuellt fel på Internet som kan göra att Webbplatsen inte fungerar som den ska.
Slutligen är vårt ansvar begränsat till direkta skador och inga andra eventuella skador eller förluster som indirekta skador relaterade till, utan begränsning, förlust av vinst, intäkter eller goodwill.

 

GÄLLANDE LAG OCH TVISTER
Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.


INFORMATION OM COOKIES
www.blacknwhite.nu

Vad är Cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när du är på Internet. Mer information finns på följande länkar: http://www.aboutcookies.org.

Inaktivering av Cookies
Du kan enkelt ändra inställningarna i din webbläsare för att aktivera eller inaktivera cookies. Om du behöver hjälp så finns det en Hjälp-funktion i din webbläsare.

Många cookies används för att förbättra användbarheten eller funktionaliteten hos webbplatser/appar. Det innebär att om du inaktiverar cookies kan det innebära att du inte kan använda vissa delar av vår webbplats och/eller appar.

Mer Black & White
 • Nästa hemmamatch
  2018-08-10 kl 19:00
  BoIS - Degerfors
  Kommande bortamatch
  2018-08-19 kl 17:30
  HIF - BoIS
  Anmäl dig till resan
  Aug
  TiOnToFr
  3031
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  27
  28
  29
  30
  31
  12
  https://blacknwhite.nu/kalender.php
  (.ics för iCal, Google, outlook m.fl.)