2018-02-28 11:43

Härmed kallas medlemmarna i Landskrona BoIS Supporterklubb Black & White till årsmöte för 2017

Onsdagen den 28:e mars
kl. 19:00

Plats:
Klubblokalen, Silvergården 2C (gaveln)

På programmet:
Ordinarie årsmötesförhandlingar
Lotteri
Klubben bjuder på kamratfika

Har du som medlem förslag på kandidater till styrelsen kan du skicka namn till valberedning@blacknwhite.nu eller per brev till
Black & White
Silvergården 2C
261 43 LANDSKRONA
Du kan också skicka motioner som du vill att årsmötet skall ta upp.

(Besökt 82 gånger, varav 1 idag)
Mer Black & White